Bakgrund

Under åren mellan 1984 och 2018 hände det mycket i Salems kommun. Det gamla sanatoriet på Söderby, det som en gång var landets största, stöptes om till moderna bostäder. Centrum glasades in och kungaparet besökte Skönsviksparken i hällregn. Skolor byggdes och Rönninge centrum förtätades. Den uppmärk­sammade Salemmarschen satte spår i samhället. Rönninge Barbershop chorus blev världsmästare och tennishallen rasade.

Salems kommun är en liten kommun med ett stort hjärta och en lång historia som bör hållas levande. Med detta i åtanke tog kommunfullmäktige under 2018 beslutet att fortsätta dokumentationen av Salems kommuns utbyggnad och utveckling mellan 1984 och 2018.

Liknande projekt har genomförts tidigare. År 1973 kom ”Salemsboken” ut och 1987 släpptes filmen ”13 steg till Salem”. Projektet Salem Snapshots är den tredje installationen på samma tema – att tillsammans med människorna som bor här berätta Salems kommuns historia.