Detta är en del av vår gemensamma historia

Med projektet Salem Snapshots ville vi bjuda in alla boende i Salems kommun att dela med sig av sina minnen från hemorten mellan åren 1984 och 2018 – och på så sätt bidra till att hålla vår gemensamma historia levande.

Under dessa 34 år har det hänt mycket i Salems kommun. Vi har sett satsningar på infrastruktur, bostäder, utbildnings- och idrottsanläggningar. Kulturen har blomstrat. Men vi har också haft vår beskärda del av olyckor och emellanåt även haft omvärldens ögon riktade mot oss.

Oavsett om de händelser och minnen som presenteras här är allmängiltiga eller personliga, så är en sak säker: vår kommun är liten men den har ett stort hjärta. Det är vi som bor här som driver Salems och Rönninges utveckling framåt. Med detta i åtanke tog kommunfullmäktige under 2018 beslutet att fortsätta dokumentationen av Salems kommuns utbyggnad och utveckling.

Liknande projekt har genomförts tidigare. År 1973 kom Salemsboken ut och 1987 släpptes filmen 13 steg till Salem. Projektet Salem Snapshots är den tredje installationen på samma tema – att tillsammans med människorna som bor här berätta Salems kommuns historia.