Utställningen

Bland de minnen som skickats in kommer ett urval sättas samman till en utställning. Denna kommer ha premiär 17:e juni 2019 på Salems bibliotek och vara gratis för alla besökare. Utställningen är sedan öppen till och med 21 augusti 2019.

Samtliga personer vars bidrag blir aktuella för utställningen, kommer kontaktas av en representant för Salems kommun under april och maj 2019.

Förhoppningen är att utställningen sedan ska leva vidare här på salemsnapshots.se.